SIMBOL

Definisi Simbol
Simbol yang terdapat dalam lukisan teknik adalah merupakan satu peraturan yang menerangkan lukisan objek yang rumit.Oleh itu, jika hendak membaca lukisan teknik mestilah mengenali simbol-simbol lukisan teknik supaya dapat memenuhi kehendak lukisan. Dalam kehendak yang tertentu simbol-simbol lukisan teknik juga digunakan untuk kemudahan melukis supaya lukisan lebih kemas, cepat dan mudah difahami.

Contoh-Contoh Simbol
Mengikut piawaian B.S 308 1972 garisan-garisan boleh dikategorikan kepada:-
a) Garisan unjuran
Garisan ini dilukis secara terus dari bahagian yang terunjur dari titik garisan atau permukaan bagi memebolehkan dimensi ditempatkan di luar garisan penuh. Ini merupakan garisan tambahan bagi garisan penuh yang dilukis dalam jarak 2mm darinya. Garisan ini juga dilukis sehingga melebihi 2mm dari bahagian yang menyentuh anak panah.
b) Garisan dimensi 
Garisan dimensi ditempatkan diluar garisan penuh dalam keadaan selari degan jaraknya lebih kurang 10mm. Jika garisan dimensi lebih dari satu maka jarak antaranya lebih kurang 6mm bagi membolehkan ruang yang mencukupi untuk menempatkan angka. Dibahagian hujung setiap garisan dimensi dilukis anak panah dan hendaklah menyentuh garisan unjuran. Anak panah dilukis tidak lebih daripada 3mm panjang dan 2mm lebar. Bahagian hujungnya hendaklah dilukis tajam dan tepat menyentuh unjuran.
c) Garisan pandu
Garisan pandu lazimnya digunakan untuk menunjukkan sesuatu dimensi, keterangan dan cacatan. Garisan ini adalah dari jenis garisan ringan dan halus. Bahagian hujung yang terdapat tanda anak panah hendaklah menyentuh kepada garisan yang dimaksudkan, tetapi titik pula biasanya diantara garisan objek.


SingkatanSingkatan perkataan dalam lukisan teknik merupakan satu simbol yang boleh menerangkan maksud lukisan. Singkatan-singkatan ini boleh membantu pelukis kejuruteraan supaya dapat melukis dengan kemas, cepat dan mudah. Di bawah ini disenaraikan sebahagian daripada singkatan-singkatan.
Istilah
Singkatan
Right hand
Round head
Screwed
Spot face
Specification
Pattern number
Pitch circle diameter
Inside diameter
Outside diameter
Square (in note)
Square
Standard
Undercut
Machined
Milimetre (usually mm on drawing)
Not to scale
Revolution per minute
Standard wire gauge
Threads per inch
Left hand
Long
Material
Number
Drawing
Figure
Across corner
Across flate
Hexagon head
Assembly
Centred
Centre line
Chamfered
Cheese head
Counter sunk
Counter bore
Cylinder
Diameter (in note)
Diameter
Radius
RH
RD HD
SCR
S, FACE
SPEC
PATT NO
PCD
I/D
O/D
SQ
SQ
STD
U’CUT
M/CD
MM
NTS
RPM
SWG
TPI
LH
LG
MATL
NO.
DRG
FIG
A/C
A/F
HEX/HD
ASSY
CRS
CL
CHAM
SH HD
CSK
C’BORE
CYL
DIA
วพ
RBerikut menunjukkan contoh objek yang didemensikan  lengkap tentang penggunaan garisan:-