GARISAN


Kegunaan Garisan
Garisan digunakan untuk mendimensikan sesuatu objek termasuk garisan unjuran, garisan dimensi dan garisan pandu. Kesemua garisan dilukis dengan hitam serta halus menggunakan pensel keras gred 2H.


Jenis-Jenis Garisan
Mengikut piawaian B.S 308 1972 garisan-garisan boleh dikategorikan kepada:-
a) Garisan unjuran
Garisan ini dilukis secara terus dari bahagian yang terunjur dari titik garisan atau permukaan bagi memebolehkan dimensi ditempatkan di luar garisan penuh. Ini merupakan garisan tambahan bagi garisan penuh yang dilukis dalam jarak 2mm darinya. Garisan ini juga dilukis sehingga melebihi 2mm dari bahagian yang menyentuh anak panah.
b) Garisan dimensi 
Garisan dimensi ditempatkan diluar garisan penuh dalam keadaan selari degan jaraknya lebih kurang 10mm. Jika garisan dimensi lebih dari satu maka jarak antaranya lebih kurang 6mm bagi membolehkan ruang yang mencukupi untuk menempatkan angka. Dibahagian hujung setiap garisan dimensi dilukis anak panah dan hendaklah menyentuh garisan unjuran. Anak panah dilukis tidak lebih daripada 3mm panjang dan 2mm lebar. Bahagian hujungnya hendaklah dilukis tajam dan tepat menyentuh unjuran.
c) Garisan pandu
Garisan pandu lazimnya digunakan untuk menunjukkan sesuatu dimensi, keterangan dan cacatan. Garisan ini adalah dari jenis garisan ringan dan halus. Bahagian hujung yang terdapat tanda anak panah hendaklah menyentuh kepada garisan yang dimaksudkan, tetapi titik pula biasanya diantara garisan objek.

Berikut menunjukkan contoh objek yang didemensikan  lengkap tentang penggunaan garisan:-Contoh Garisan
Garisan
Penerangan
a)       Binaan   
 
   


Dilukis secara halus dan ringan.
Garisan ini digunakan untuk melukis garisan unjuran dan garisan objek pada peringkat awal.
Merupakan garisan asas bagi memulakan lakaran
Dibuat dengan pensel secara lembut
Dibuat dengan pensel 2H
b)       Objek
Digunakan untuk menunjukkan rupa sesuatu objek. Garisan ini adalah untuk melukis di peringkat akhir di peringkat
Garisan ini hitam dan tebal dan dibuat dengan pensel HB
c)       Tersembunyi
Adalah garisan yang tersembunyi daripada pandangan
Saiznya sama dengan garisan sebenar, Cuma terputus-putus
Dibuat dengan pensel HB
d)       dimensi
Menandakan panjang bagi ukuran sisi objek
Hitam dan halus dan dibuat dengan pensel H
e)       penengah

Digunakan untuk menunjukkan pusat bulatan, lubang dan lengkuk
Dilukis dengan sengkang panjang berselang dengan sengkang pendek dengan pensel gred H
f)       KeratanMenunjukkan keratin sesuatu bahagian
Garisan dilukis condong 45 darjah
g)       skala
Lukisan yang dikecilkan atau dibesarkan
h)       bersudut 30 darjah
Dua garisan bertemu pada sudut 30 darjah pada satu titik
Dilukis dengan menggunakan alat proktraktor atau set sesiku 30 darjah/60 darjah
i)        bersudut 45 darjah
Dua garisan bertemu pada sudut 45 darjah pada satu titik
Bukaan sudut dilukis dengan protractor atau set sesiku 45 darjah
j)        Bersudut 60 darjah
Dua garisan bertemu pada sudut 60 darjah pada satu titik
Dilukis dengan protractor atau set sesiku 30 darjah/60 darjah
k)       menegak
Garisan menengak diatas kertas grid atau kertas lukisan
l)         mendatar/mengufuk


Garisan mendatar di atas kertas grid atau kertas lukisan